آپاراتی ها

برنامه اختصاصی

آپاراتی، تعویض روغنی و اتوسرویس

مدیریت چک لیست بازدید خودرو

سریع و همیشه در دسترس

امکانات

- تعریف و مدیریت مشتریان
- ثبت چک لیست بازدید خودرو
- ارسال پیامک بازدید، بلافاصله بعد از ثبت
- تنظیم پیامک یادآوری، جهت بازدید مجدد
- مشاهده سابقه چک لیست مشتریان خود
- مشاهده جزییات هر چک لیست
- امکان مشاهده سابقه لیست های بازدید توسط خود مشتری
- امکان مشاهده جزییات لیست های بازدید توسط خود مشتری

10 روز تست رایگان پنل

به همراه 100 پیامک هدیه